VAGINALUPPSTRAMNING MED LASER- INTIMALASE

Vaginaluppstramning med laser - IntimaLase DermaCenter
Laserbehandling för att strama upp vävnaden vaginalt. Kvinnors bäckenbotten försvagas ofta med åren. Detta gäller särskilt kvinnor som fött barn. Det kan leda till svårigheter att hålla tätt (stressinkontinens) vid fysisk aktivitet, hopp och dans men även hosta, nysningar och skratt.
IntimaLase2 Dermacenter

Vad är IntimaLase?

Laserbehandling för att strama upp vävnaden vaginalt. Kvinnors bäckenbotten försvagas ofta med åren. Detta gäller särskilt kvinnor som fött barn. Det kan leda till svårigheter att hålla tätt (stressinkontinens) vid fysisk aktivitet, hopp och dans men även hosta, nysningar och skratt. IntimaLase är en unik, icke-invasiv fototermisk åtstramning av den vaginala kanalen. Kliniska studier har visat att IntimaLase är en effektiv, enkel att utföra, och säker procedur. IntimaLase rekommenderas för Patienter som lider av förslappad slidöppning, vilket är förlusten av den optimala strukturella formen i slidan.

Hur fungerar IntimaLase?

Tekniken påverkar termiskt den vaginala vävnaden, stimulerar kollagenombyggnad och syntes av nya kollagenfibrer i vaginalslemhinnans vävnad. Slutresultatet av kollagenneogenesis och ombyggnad är åtdragning av vaginala kanalen.

Unika fördelar med IntimaLase

  • IntimaLase är ett icke-kirurgisk förfarande med en säkrare, snabbare och mer patientvänlig lösning för dig som vill undvika de oönskade komplikationer som finns med andra kirurgiska metoder
  • Kliniska resultat visar en större sexuell tillfredsställelse och signifikant förbättring i patientens livskvalitet
  • Vanligtvis rekommenderas två behandlingar. Ingen speciell pre-op förberedelse eller några post-op försiktighetsåtgärder är nödvändiga
  • Vetenskapliga resultat visar tydligt stora förbättringar i vaginal täthet och sexuell tillfredsställelse
  • 95% bedömde förändringen av deras vaginala täthet starkt eller måttligt bättre efter IntimaLase behandling.Hög patienttillfredsställelse (97%)

Innan behandling hos oss är det viktigt att du har genomgått en noggrann utredning av din stressinkontinens och ett cellprov. Denna utredning måste göras hos din egen gynekolog.
This entry was posted in Medicinska laserbehandlingar and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.