PRP – HÅRAVFALL

 

Vad är PRP-behandling ?

PRP står för Platelet Rich Plasma (blodplättsrik blodplasma) och är en injektionsbehandling med en sammansättning av koncentrerad blodplasma från patientens egna blod. Blodplasman har utmärkta förnyande och läkande egenskaper då den ger ifrån sig tillväxtfaktorer som sätter igång blodcirkulation och cellförnyelse. Det är en naturlig behandling eftersom att produkten är kroppsegen. PRP-behandling är en beprövad metod vid håravfall.

Hur går PRP- behandling till?

Ett blodprov tas från ditt armveck. Provröret med blod centrifugeras för att skilja på plasman med mycket blodplättar (trombocyter, growth factors) från resten av plasman och röda blodplättar. Det trombocytrika plasman injiceras med små stick i hårbotten. Vi använder små 1ml sprutor och tunn nål så att behandlingen blir så komfortabel som möjligt.

Hur många PRP-behandlingar behövs?

Vi rekommenderar 3-4 behandlingar för håravfall och 4 veckor mellan behandlingarna. Redan en månad efter första behandlingen märker man att håravfallet börjar minska, de nya håret som väver ut är tjockare och av bättre kvalitet.

Håravfall som behandlas

Androgenisk Alopecia är den vanligaste orsaken till håravfall och beror framförallt på hormonell obalans, genetiska anlag, ålder och metaboliska syndrom. Drabbar både män och kvinnor. Alopecia Ariata är en autoimmun sjukdom som ger fläckvist håravfall och beror oftast på genetiska anlag. PRP är en effektiv behandling i både fallen.

Utrustning

Utrustningen som finns på marknaden ute idag för framställning av PRP skiljer sig avsevärt från olika tillverkare. Vissa maskiner ger inte lika hög koncentration av trombocyter men även tiden för centrifugeringen varierar. För att ge högsta möjliga vetenskapliga och tekniska kvalité på våra behandlingar har vi valt med omsorg.
Antiinflammatoriska läkemedel dämpar trombocytaktiviteten och det bör göras uppehåll 7 dagar innan och 7 dagar efter din behandling. Rökning, alkohol hämmar också trombocytaktiviteten och kan ge sämre resultat.

This entry was posted in Injektionsbehandlingar. Bookmark the permalink.