KÄRLBEHANDLING – SKLEROSERING

DermaCenter

Om sklerosering

Ytliga ådernät på benen kan behandlas med sklerosering. Vid sklerosering används ett vävnadsretande ämne Aethoxysklerol. Det är ett beprövat läkemedel som använts i många år. Detta ämne injiceras in i kärlet med en mycket tunn nål. Aethoxysklerol retar kärlväggen så att den luckras upp på insidan och därmed ”klistras” ihop.

Efter behandlingen

Direkt efter behandlingen blir de små tunna kärlen ilsket röda, veckorna därefter kommer kärlet att bli något mörkare för att sedan blekna ner och helt försvinna. Små tryckförband läggs på det behandlade området och en stödstrumpa ska användas under några dagar. Gravida, ammande, överkänslighet/allergi mot lokalbedövningsmedel, patienter som haft en djupventrombos, koagulationsrubbningar, diabetes mellitus skall inte behandlas med Aethoxysklerol.
This entry was posted in Injektionsbehandlingar and tagged , , . Bookmark the permalink.