INKONTINENSBEHANDLING MED LASER – INCONTILASE

Inkontinensbehandling med laser - IncontiLase DermaCenter
40% av kvinnor som föder vaginalt får problem med stressinkontinens. Stress- eller ansträngningsinkontinens innebär problem att hålla urinen i samband med fysisk aktivitet eller hosta och är ett mycket vanligt problem bland kvinnor. Många kvinnor drabbas av stressinkontinens i samband med graviditet och förlossning. Tillståndet är ofarligt men socialt besvärande. Nu finns det en ny, effektiv behandling för lätt till måttlig stressinkontinens – IncontiLase.
Incontilase DermaCenter

Hur fungerar IncontiLase?

Tekniken påverkar termiskt den vaginala vävnaden, stimulerar kollagen ombyggnad med nya kollagenfibrer i regionen urinrörets mynning, samt i området längs den främre vaginalväggen. Vanligtvis rekommenderas två behandlingar.
incontilase, laserbehandling för incontinens

Fördelar med IntcontiLase ™

  • Utan kirurgi, blödning och nästan smärtfritt
  • Återhämtningen är extremt snabb utan behov för användning av analgetika eller antibiotika.Patienter kan omedelbart återgå till sina normala dagliga aktiviteter. Ingen speciell pre-op beredning eller post-op. försiktighetsåtgärder är nödvändiga.
  • Undersökningar bekräftar att IncontiLase är en effektiv, säker och bekväm behandlingsalternativ för symtomlindring hos patienter med lätt till måttligt ansträngningsinkontinens.

Exceptionella kliniska resultat

Vetenskapliga resultat från kliniska studier (se fliken …) visar utmärkt förbättring för lätt till måttlig ansträngningsinkontinens. Nästan 70% av patienterna är torra efter 120 dagar.95% av patienterna rapporterade förbättring efter 120 dagar och 68% av alla patienter påstås vara fria från SUI symptom.Förbättring av SUI i alla uppmätta parametrar. Inga biverkningar noterades i någon av studierna.
Innan behandling hos oss är det viktigt att du har genomgått en noggrann utredning av din stressinkontinens och ett cellprov. Denna utredning måste göras hos din egen gynekolog.
This entry was posted in Medicinska laserbehandlingar and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.