BELKYRA – MOT DUBBELHAKA

belkyra-dubbelhaka


Vad är Belkyra?

Belkyra är det första godkända läkemedel för behandling av oönskat fett under hakan, dubbelhaka.
Att man kan ha en dubbelhaka beror på olika faktorer, ålder, genestiskt eller viktuppgång. Smala personer kan också ha dubbelhaka som är omöjlig att träna eller banta bort.Resultat efter din Belkyra behandling

Man börjar se resultat redan några veckor efter sin första behandling. Dubbelhakans storlek minskar gradvis efter varje behandling.
När önskat resultat uppnås krävs ingen ytterligare behandling. Resultatet är permanent.


Finns det några biverkningar?

Precis som med alla injektionsbehandlingar kan du uppleva biverkningar av Belkyra. Direkt efter din behandling kan du uppleva smärta, svullnad/vätskeansamling, blåmärken och kännselbortfall i området.De biverkningar är tillfälliga och försvinner av sig själva. Biverkningarna är störts vid första behandlingstillfället.Hur går Belkyra behandlingen till?

Din behandlare injicerar små mängder av läkemedlet på flera olika ställen i det område som ska behandlas. Behandlingen tar c:a 20 min och området kyls ned för att minska obehag. Hur mycket Belkyra du kommer få och hur många behandlingar som behövs beror på mängden fett under hakan. Det behövs 1-3 behandlingar för måttlig dubbelhaka.


Fördelar med Belkyra behandling

BRA ATT VETA
BEHANDLINGSTID 30-45 minuter
ANESTESI lokalbedövning
ANTAL BEHANDLINGAR 2-3
INTERVALL 4-8 veckor
PRIS fr.9900 kr
se Prislista här
This entry was posted in Injektionsbehandlingar. Bookmark the permalink.